Your browser does not support JavaScript!
黃鴻基

 

 【專任教師】

 
 
黃鴻基 Hung-Ji  Huang
 
 

職稱:

學歷:

助理教授

台灣大學物理所博士
 
 
專長領域:

1.奈微米光學
2.光觸媒應用
3.生醫應用
4.微流道晶片技術

 
 
研究室:
綜合工程館 2F
 
 
聯絡電話:
05-631-5683  教師研究室
 
 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 8789
Voice Play